Kasvatustieteiden laitoksen gradupankki

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos torstai 30. marraskuuta 2017, 12.51

gradun alkupamaus 29.4.2015

Seuraava graduryhmiin haku alkaa huhti/toukokuun 2018 vaihteessa.


Sivu päivitetään keväällä 2018.

 


Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimustrategia sisältää seuraavat tutkimuksen painopistealueet, joihin pro gradu -tutkielmat kiinnittyvät (graduryhmien kuvaukset löytyvät otsikoita klikkaamalla):

  1. Oppimisen, opettamisen ja ohjauksen prosessit
  2. Ammatti-identiteetit, urapolut ja osaaminen työelämän muutoksessa
  3. Lasten ja nuorten hyvinvointi, osallisuus ja kasvuympäristöt
  4. Oppimisen ja osallistumisen erityiskysymykset
  5. Tulevaisuuden koulutus ja yhteiskunnallinen muutos

Huomaa myös OKL:n graduryhmät ja -aiheet

Myös OKL:llä on graduryhmiä, joihin opiskelijat ovat tervetulleita laitos- ja oppiainerajoista huolimatta. Tiedot löytyvät Korpista kurssin OKLS4010 Tutkielmaseminaari I alta. Jos kiinnostut jostain OKL:n ryhmästä/aiheesta, voit laittaa sen vaihtoehdoksi hakulomakkeelle. Älä kuitenkaan ilmoittaudu OKL:n kurssille, vaan kasvatustieteiden laitoksen KLAGRADU-kurssille.