CHILDCARE-kyselytutkimus (Maarit Alasuutari ja Eija Räikkönen)

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos tiistai 25. huhtikuuta 2017, 09.49

Projektin/aihepiirin nimi: CHILDCARE-kyselytutkimus

Projektin/aihepiirin kuvaus: CHILDCARE-hankkeessa paneudutaan suomalaiseen lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuksen palvelujen kokonaisuuteen ja niiden paikalliseen vaihteluun tasa-arvon näkökulmasta. Hankkeen ydinkysymys on, sisältyykö paikallisesti vaihteleviin lastenhoidon tukien ja varhaiskasvatuksen järjestelmiin eriarvoisuuden mekanismeja ja jos sisältyy, mitä nämä ovat. Eriarvoistumisen kysymyksiä tutkitaan yhtäältä perheiden ja lasten välillä, toisaalta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös mahdolliseen alueelliseen eriarvoistumiseen. (https://www.jyu.fi/childcare)

Aineisto

Tutkimusaineistona on kymmenen kunnan alueella vuonna 2016 toteutettu kyselytutkimus, jonka kohderyhmänä oli näissä kunnissa asuvien, 1.10.2014–30.9.2015 välisenä aikana syntyneiden lasten vanhemmat. Kyselyyn vastasi 2696 huoltajaa. Huoltajilta tiedusteltiin mm. lapsen hoitomuodon ratkaisuista ja niiden perusteluista, työelämään osallistumisesta sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Lisäksi on kattavasti tiedusteltu erilaisista huoltajaa ja perhettä koskevia taustatietoja.

Tutkimuskysymyksiä ei ole määritelty etukäteen.

Ohjaajat ja yhteystiedot:

  • Maarit Alasuutari, maarit.alasuutari(at)jyu.fi, p. 040 8053513
  • Eija Räikkönen, eija.m.raikkonen(at)jyu.fi, 040 8053013

Ohjattavien pro gradu -tutkielmien määrä: 6-8, mahdollisuus tehdä paritöitä

Tutkielmaopinnot I kurssin ajankohta: Syksy 2017 (syyskuu)

Onko ryhmä avoin kv-opiskelijoille: Aineiston analyysi edellyttää suomen kielen taitoa.

Etusija graduryhmään: Soveltuu parhaiten varhaiskasvatustieteen sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille.