Lapsen itsenäisyys ja tarve kasvattajan tukeen suomalaisessa päivähoidossa (Merja Koivula)

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos perjantai 23. syyskuuta 2016, 14.24

Ryhmän kuvaus:

  • Tutkimushankkeessa selvitetään, lapsen itsenäisyyden tukemista ja toisaalta     tarvetta kasvattajan tukeen 4-5-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä.     https://www.jyu.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/lapsen-itsenaisyys-ja-tarve-aikuisen-tukeen-suomalaisessa-ja-kreikkalaisessa-paivahoidossa.

Kerättävä tutkimusaineisto:

  • Kasvattajien esseet, päiväkirjat, havainnointi     päiväkodissa ja kasvattajien haastattelut.

 Tutkimuskysymykset, joihin opiskelijoita haetaan mukaan:

  •     1. Miten lastentarhanopettajat ymmärtävät lapsen itsenäisyyden ja toisaalta lapsen     tukeutumisen aikuiseen ja millaisia merkityksiä he antavat näille ilmiöille     käytännössä?
  •     2. Miten lapsen itsenäisyys ja tukeutuminen kasvattajaan ilmenevät     käytännössä?
  •     3. Millaisena lasten ja kasvattajan välinen vuorovaikutussuhde näyttäytyy     käytännössä?

Ohjaaja:

  • Merja Koivula (merja.e.koivula@jyu.fi)

Ohjattavien  pro gradu –tutkielmien määrä:

  • ryhmän koko 8-10, paikkoja jäljellä 3-4 

Tutkielmaopinnot I kurssin ajankohta:

  • (kevät 2017)

Ryhmä on avoin, mutta ryhmään on kiintiö (6) varhaiskasvatuksen opiskelijoille.
Ryhmä ei ole kaksikielinen.

Oppiaine:

  • Varhaiskasvatuksen graduryhmä.

Ryhmään valinnan perusteet:

  • 1. Opiskelijan tutkimusintressi, 2. Pääaine.