Papilio-ohjelma lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa (Merja Koivula)

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos perjantai 23. syyskuuta 2016, 14.24

Ryhmän kuvaus:

  • Papilio-ohjelma lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa.     Tutkimushankkeessa selvitetään Papilio-ohjelman toteutusta suomalaisessa     varhaiskasvatuksessa, lasten sosioemotionaalisten taitojen edistämisessä.      https://www.jyu.fi/edu/tutkimus/tutkimushankkeet/papilio

Tutkimusaineisto:

  • Kasvattajien haastattelut, lasten haastattelut, kasvattajien päiväkirja-aineisto, valokuvat, videohavainnoinnit.

Tutkimuskysymykset, joihin opiskelijoita haetaan mukaan:

  •     1. Miten Papilio-ohjelma soveltuu lasten sosio-emotionaalisten taitojen ja     tunnetaitojen tukemiseen suomalaisessa varhaiskasvatuksen  kontekstissa?
  •     2. Miten ohjelmaa toteutetaan käytännössä päiväkodissa?
  •     3. Miten kasvattajat ja lapset arvioivat Papilio-ohjelmaa, sen vaikutuksia ja sen     toteuttamista?

    Ohjaaja:

  • Merja Koivula (merja.e.koivula@jyu.fi)

Ohjattavien  pro gradu –tutkielmien määrä:

  • ryhmän koko 8-10, paikkoja jäljellä 3-4 

Tutkielmaopinnot I kurssin ajankohta:

  • kevät 2017

Ryhmä on avoin, mutta ryhmään on kiintiö (6) varhaiskasvatuksen opiskelijoille.
Ryhmä ei ole kaksikielinen.

Oppiaine:

  • Varhaiskasvatuksen graduryhmä.

Ryhmään valinnan perusteet:

  • 1. Opiskelijan tutkimusintressi, 2. Pääaine.