Suunta – Nuorten vanhempien suunta työuralle (Eija Sevón ja Anna Rönkä)

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos keskiviikko 27. huhtikuuta 2016, 12.26

Projektin nimi: Suunta – Nuorten vanhempien suunta työuralle

Projektin kuvaus:

Suunta-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten vanhempien työ- ja toimintakykyä, erityisesti työn ja vanhemmuuden yhteensovittamista, vanhemmuutta ja suuntautumista työelämään. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten vanhempien kiinnittymistä työelämään sekä vahvistaa ohjaavan henkilöstön osaamista digitaalisten, toiminnallisten ja terapeuttisten menetelmien yhdistämisessä ja ryhmätoiminnan monipuolistamisessa. Hankkeen tavoitteena on löytää nuorten vanhempien tarpeita vastaavia, vertaistukea hyödyntäviä palvelumuotoja, joiden kehittämisessä huomioidaan erityisesti asiakaskunnan heterogeenisuus, joka liittyy palvelutarpeisiin, maantieteelliseen sijoittumiseen, sukupuoleen ja motivaatioon. Nuoria vanhempia ohjataan hankkeen tarjoamiin ja muihin perheille suunnattujen palveluiden piiriin yhteistyössä neuvoloiden, sosiaalityön, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Hankkeessa toteutetaan kolme nuorille vanhemmille suunnattua ryhmää Jyväskylässä, kaksi ryhmää Äänekoskella ja 1 tai 2 ryhmää Kinnulassa ja Wiitaunionin alueella. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, alle 29-vuotiaat vanhemmat, joilta puuttuu ammatillinen koulutus ja/tai työkokemus tai jotka muuten kokevat haasteita työelämään suuntautumisessa. Syksyllä 2015 alkavaa hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja muut toteuttajat ovat Jyväskylän setlemetti ry sekä Nuorten Ystävät. Vastuuhenkilönä projektissa toimii JAMK:ssa Johanna Moilanen.

Aineisto(t):
Pro gradu -tutkielman tekijällä on mahdollisuus kerätä aineistoa yllä mainittuihin hankkeen ryhmiin osallistuvilta nuorilta vanhemmilta.

Tutkielmien mahdollisia aihepiirejä:

  • Sovitaan erikseen projektitiimin kanssa

Ohjaajat ja yhteystiedot: Eija Sevón, eija.sevon@jyu.fi, Anna Rönkä, anna.k.ronka@jyu.fi

  • Ohjattavien  pro gradu –tutkielmien määrä: 1-2
  • Tutkielmaopinnot I kurssin ajankohta: syksy 2016 ja kevät 2017
  • Muuta huomioitavaa: aineisto kerättävä itse hankeryhmän tuella, parityö mahdollinen