Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehitys (Mikko Aro)

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos perjantai 23. syyskuuta 2016, 14.28

Tiedekunnan tutkimusalue, jolle projekti tai graduryhmän aihepiiri kuuluu

  • Oppimisen ja osallistumisen erityiskysymykset

Projektin/aihepiirin nimi

  • Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuuden kehitys

Projektin/aihepiirin kuvaus 

  • Hankkeessa aloitettiin 1. lkn keväällä 2016 pitkittäisaineiston keruu, joka jatkuu puolivuosittain. Tutkimukseen osallistuu n. 200 lasta. Tutkimuksessa seurataan erityisesti lasten luku- ja laskutaidon kehitystä. Aineistoa kerätään lisäksi minäuskomusten ja motivaation kehityksestä. Ensimmäisellä mittauskerralla on lisäksi tutkittu lasten kotiympäristöä ja kognitiiviisia taitoja. Mittauskerroilla on tarkoitus myös kerätä kokeellisia lisäaineistoja vastaamaan erityisiin kysymyksiin taidonkehityksestä. Ensimmäisellä tutkimuskerralla tutkittiin visuaalista tarkkaavutta, eli kykyä tunnistaa nopeasti kirjain- ja numerosarjoja.
  • Hankkeessa voi tehdä pro gradu –tutkielmia laskemisen ja lukemisen sujuvuuteen, sujuvuuden kehitykseen sekä kehitystä moderoiviin tekijöihin liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen teemoja ovat sujuvuuden lisäksi motivaatio, minäuskomukset, kotiympäristön lukemiseen ja laskemisen liittyvät toiminnat sekä koulun tarjoama oppimisen tuki. Aineiston ja tutkimuksen tavoitteista johtuen tutkimuskysymyksiin vastataan käytetään tilastollisia analyysimenetelmiä. Osana valmiista aineistosta tehtävää graduprojektia osallistutaan  erikseen sovittavalla tavalla hankkeen aineistonkeruuseen ja –käsittelyyn.

Ohjaaja ja yhteystiedot

  • Mikko Aro, RuuA236, p. 0408053632

Ohjattavien  pro gradu –tutkielmien määrä

  • 10, mahtuu vielä 3 tammikuussa aloittavaa

Tutkielmaseminaari I kurssin ajankohta (syyslukukausi 2016 tai kevätlukukausi 2017)

  • Tutkielmaseminaari I kurssin voi aloittaa joustavasti joko syksyllä (syyskussa) tai keväällä (tammikuussa)

Onko graduryhmä avoin koko tiedekunnan opiskelijoille?

  • kyllä (myös kv. opiskelijoille, mikäli suomen kielen taito ei ole käytettävässä osa-aineistossa olennainen)

Valintakriteerit ryhmään

  • Ryhmään valinnan kriteerinä ovat suoritetut soveltuvat menetelmä- ja sisältöopinnot.