Kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen gradutori

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos keskiviikko 26. syyskuuta 2018, 14.23

gradun alkupamaus 29.4.2015

Graduryhmiin täydentävä haku 22.10.-4.11.2018 (kasvatustieteiden laitos)

 

Gradutori päivitetään lokakuussa ennen täydentävän haun alkamista. Tori avataan 15.10. mennessä.


Kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoille järjestetään tammikuussa alkaviin Tutkielmaseminaari I-ryhmiin täydentävä haku 22.10.- 4.11.2018. 

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille järjestetään GRADUAIHEEN -ETSINTÄ WORKSHOP keskiviikkona 3.10.18 klo 9.15-11 RUU Aula (portaikko).


Kasvatustieteiden laitoksen opiskelijat hakevat täydennyshaussa täyttämällä graduhakulomakkeen (linkki lomakkeeseen lisätään haun alkaessa). Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu tarjolla oleviin graduaiheisiin ja valitse niistä kolme mieluisinta (huom. yksi aihe/ohjaaja!). Ryhmiin jakaminen tapahtuu ensisijaisesti ykköstoiveen perusteella. On kuitenkin mahdollista, että kaikki halukkaat eivät pääse ensisijaisesti toivomaansa ryhmään, jonka vuoksi sinulta kysytään myös kahta muuta ryhmätoivetta. Kaikkien kohtien täyttäminen on ehdottoman tärkeää. Ole myös tarkkana lomaketta täyttäessäsi, jotta antamasi tiedot ovat ristiriidattomia keskenään. Näin vältytään turhilta sekaannuksilta jaettaessa opiskelijoita ryhmiin.

HUOM! Saat valita vain yhden aiheen/ohjaaja! Hakemuksessasi tulee siis olla kolme eri aihetta kolmelta eri ohjaajalta. 

Haun tulokset ilmoitetaan opiskelijoille marraskuun loppuun mennessä.

 

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimustrategia sisältää seuraavat tutkimuksen painopistealueet, joihin pro gradu -tutkielmat kiinnittyvät (graduryhmien kuvaukset löytyvät otsikoita klikkaamalla):

  1. Vuorovaikutus oppimisessa, kasvatuksessa ja terapiassa 
  2. Oppiminen 
  3. Perhe ja lapsuus 
  4. Työelämä 
  5. Opetus, ohjaus ja koulutus 


Thesis fair on Friday 27 April 2018 9.00am. Location: Ruusupuisto.

The departments of education and teacher education host a shared thesis fair on Friday the 27th of April at 9.00 o'clock. The fair begins with a shared info session that is held on the first floor of Ruusupuisto. After the info, thesis supervisors present and discuss the topics and research themes of their thesis groups on the 2nd floor. Students can familiarize themselves with the available research groups and projects that their theses will connect to. 

More information about application process Panu Forsman.

The theses connect to the following research strengths included in the faculty's research strategy (you can find the descriptions of the available thesis groups by clicking the headlines):

  1. Interaction in learning, education and therapy
  2. Learning
  3. Family and childhood
  4. World of work
  5. Teaching, guidance and education