Kasvatustieteiden laitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen gradutori

tekijä: Maija Reeta Airio Viimeisin muutos perjantai 23. marraskuuta 2018, 14.05

gradun alkupamaus 29.4.2015

Lukuvuoden 2019-2020 gradun alkupamaus järjestetään 26.4.2019 klo 9.00-10.30

 

Gradutori päivitetään huhtikuussa 2019. Huhtikuun 29. pvä järjestetään lukuvuoden 2019-2020 gradun alkupamaus, jossa esitellään tulevan lukuvuoden graduryhmiä. Graduhaku alkaa toukokuun alussa 2019. 

 

************

Graduryhmiin hakeminen

Ohje luokanopettajakoulutuksen opiskelijoille

Ohje kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoille:

Kasvatustieteiden laitoksella gradun voi aloittaa joko syyskuussa tai tammikuussa ja graduhaku järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa:

 • Kesän haku (touko-elokuu) koskee koko seuraavaa lukuvuotta. Kesän haussa voi siis hakea sekä syyskuussa alkaviin, että tammikuussa alkaviin graduryhmiin.
 • Syksyn haku (loka-marraskuussa) on täydennyshaku, jossa voi hakea niihin tammikuussa alkaviin ryhmiin, joissa on paikkoja jäljellä.

Hakeminen tapahtuu verkkolomakkeella, jolla opiskelija valitsee tarjolla olevista aiheista kolme mieleisintä. Ryhmäjako tehdään hakemusten perusteella mahdollisimman hyvin hakijoiden toiveita noudattaen. Kun ryhmäjako on valmis, siitä tiedotetaan opiskelijoille ja opiskelijat nostetaan Korpissa omiin seminaariryhmiinsä (KLAS4010 Tutkielmaseminaari I). Opiskelijat eivät itse ilmoittaudu Korpissa tutkielmaseminaariin.

Tut­kiel­man aihe

Graduaiheet sijoittuvat kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueille. Ohjaajien ilmoittamat aiheet ja tutkimushankkeet, joihin liittyen voi tehdä opinnäytteen, ilmoitetaan opiskelijoille Kopassa sijaitsevalla gradutorilla ennen graduhaun alkamista. Keväällä ennen graduhaun alkua järjestetään graduinfo (gradupamaus), jossa annetaan ohjeita graduryhmiin hakemiseen ja esitellään haussa olevia graduaiheita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimustrategia sisältää seuraavat tutkimuksen painopistealueet, joihin pro gradu -tutkielmat kiinnittyvät (graduryhmien kuvaukset löytyvät otsikoita klikkaamalla):

 1. Vuorovaikutus oppimisessa, kasvatuksessa ja terapiassa 
 2. Oppiminen 
 3. Perhe ja lapsuus 
 4. Työelämä 
 5. Opetus, ohjaus ja koulutus 


Application to thesis groups: 22th of October - 4th of November.

Peruse the available thesis topics on Koppa. Then fill in the application form (link to form will be added later).

More information about application process: Panu Forsman.

The theses connect to the following research strengths included in the faculty's research strategy (you can find the descriptions of the available thesis groups by clicking the headlines):

 1. Interaction in learning, education and therapy
 2. Learning
 3. Family and childhood
 4. World of work
 5. Teaching, guidance and education