1. Käyttäytymisen ongelmat koulussa 2. Opiskelijavalinta

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 19. huhtikuuta 2018, 09.33

Aihepiirit:

1. Käyttäytymisen ongelmat koulussa

Kuvaus: Tutkielman aiheet liittyvät lapsiin ja nuoriin, joilla on käyttäytymisen ongelmia eli käytöshäiriöitä ja/tai ylivilkkautta. Käytösongelmia ja niiden kehitystä voidaan tarkastella suhteessa oppimisen tukeen kotona ja koulussa, kodin ja koulun yhteistyöhön, motivaation ja koulutaitojen (lukutaito, matematiikka) kehittymiseen tai kaverisuhteisiin (esim. kiusaaminen). Tutkimusaineisto voi liittyä Alkuportaat-tutkimukseen.

2. Opiskelijavalinta

Kuvaus: Tutkielman aiheet liittyvät opettajankoulutuksen opiskelijavalintoihin (erityisesti luokanopettajakoulutus). 

 

Ohjaaja: Riitta-Leena Metsäpelto, riitta-leena.metsapelto@jyu.fi

Aloitusajankohta: jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Luokanopettajakoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5

Navigointi