Kasvatustieteiden laitoksen graduryhmien ohjaajat

tekijä: Anna Mari Kokkonen Viimeisin muutos keskiviikko 24. huhtikuuta 2019, 12.34

Mikko Aro (KLA, kevät 2020)

Graduaiheet liittyvät alkavaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukemissujuvuuden kehityksestä ja sen tukemisen keinoista.

Mikko Aro (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Kaija Collin (KLA, syksy 2019)

1. Aikuisten oppiminen ja sen tukeminen ja johtaminen työelämässä (hermohanke.com)

Kaija Collin (KLA, syksy 2019) - Lue lisää...

Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020)

1. Toimijuus ja tunteet työssä (TUNTO-hanke) 2. Esimiesten tunteet työssä (TUNTO-hanke) 3. Organisaation muutos ja tunteet (TUNTO-hanke) 4. Tunneintervention tarkastelut (TUNTO-hanke) 5. Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti 6. Ikääntyneet digioppijat ja vertaistutorointi (Geronet-hanke)

Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Tarja Liinamaa (KLA, kevät 2020)

1. Työelämän oppimisympäristöt ja oppiminen työelämässä 2. Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke) 3. Johtajuus varhaiskasvatuksessa (KV-hanke) sekä tiimien pedagoginen johtajuus (Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut) 4. STEAMing lähestymistapa varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa

Tarja Liinamaa (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Markku Leskinen (KLA, syksy 2019)

1. Oppimisvaikeudet 2. Yliopisto-opiskelijoiden opiskelutaitojen itsearviointi ja ohjauksen kehittäminen 3. Oppilaan koulua käymättömyys 4. Inklusiivinen kasvatus ja opetus 5. Inclusive education policy and practice

Markku Leskinen (KLA, syksy 2019) - Lue lisää...

Miika Marttunen (KLA, kevät 2020)

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

Miika Marttunen (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Vesa Närhi (KLA, kevät 2020)

Social relationships, behavioral problems and support in pre-elementary and middle schools

Vesa Närhi (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019)

1. Teacher education development 2. International cooperation in (higher) education 3. Intercultural teacher education

Hanna Posti-Ahokas (KLA/OKL, syksy / autumn 2019) - Lue lisää...

Tapio Puolimatka (KLA, syksy 2019)

1. Teoreettiset ja filosofiset tutkimukset 2. Kvalitatiiviset tutkimukset

Tapio Puolimatka (KLA, syksy 2019) - Lue lisää...

Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019)

1. Yhteisvanhemmuus ja sen haasteet ja rakentuminen erilaisissa perhemuodoissa ja –tilanteissa 2. VauvaPolku-oppimispelin jatkokehittely 3. Työn ja perheen yhteensovittaminen 4. Perhekeskus/perhekahvilatoiminta vanhemmuuden tukemisessa

Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019) - Lue lisää...

Hannu Savolainen (KLA, kevät 2020)

Käyttäytymisen ongelmat ja niihin liittyvät tekijät yksilö-, luokka- tai koulutasolla.

Hannu Savolainen (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Eija Sevón (KLA, kevät 2020)

varhaiskasvatustieteen teemat, jossa painottuvat mm. varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi sekä hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Eija Sevón (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Anne Soini (KLA, kevät 2020)

1. Varhaiskasvatuksen liikunta 2. Lasten fyysinen aktiivisuus

Anne Soini (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Helena Sume (KLA, kevät 2020)

1. Kuulovammaisten lasten opetus 2. Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Helena Sume (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Tanja Vehkakoski (KLA, kevät 2020)

1. Lapsesta ja hänen oppimisestaan kirjoittaminen kolmiportaisen tuen asiakirjoissa 2. Luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuskäytäntöjen tutkimus 3. Erityisopettajan konsultatiivinen työ

Tanja Vehkakoski (KLA, kevät 2020) - Lue lisää...

Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020)

1. Varhaiskasvatuksen / perusopetuksen inklusiivisuuden arviointi 2. Samanaikaisopettajuuteen (varhaiskasvatuksen opettaja & varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai luokan- / aineenopettaja & erityisopettaja) liittyvät teemat (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden) 3. Lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tukemisen tarkoitettujen menetelmien käyttö (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden)

Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020) - Lue lisää...