Maarit Alasuutari (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 30. lokakuuta 2020, 09.22
1. Varhaiskasvatuspalvelut ja koronapandemia 2. Varhaiskasvatus ja koronapandemia: noin viisivuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu kyselytutkimus 3. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja lastenneuvolat


1. Varhaiskasvatuspalvelut ja koronapandemia

Kuvaus: Kyseessä on koko Suomen päiväkodeille ja perhepäivähoidolle suunnattu kyselytutkimus, jossa kysytään laajasti, miten koronapandemia vaikutti päiväkotien ja perhepäivähoidon toimintaan keväällä 2020. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan, tarjottiinko kotihoitoon siirtyneille lapsille palveluja ja jos kyllä, millaisia. Kyselyssä on myös joitain kysymyksiä työyhteisöön liittyen sekä syksyn 2020 tilannetta kartoittavia kysymyksiä.

Edellyttää tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä.


2. Varhaiskasvatus ja koronapandemia: noin viisivuotiaiden lasten vanhemmille suunnattu kyselytutkimus

Kuvaus: Kyselyssä kartoitetaan lasten osallistumista varhaiskasvatukseen (ja esiopetukseen) ja siinä tapahtuneita muutoksia kevään 2020 aikana samoin kuin syksyllä 2020. Kysely sisältää myös laajasti kysymyksiä perheen tilanteesta koronapandemian aikana (esim. vanhemman jaksaminen, työtilanne, kahden vanhemman perheissä vanhempien työnjako) sekä varhaiskasvatuksen tarjoamasta tuesta lapsille ja perheille pandemian aikana. Kysely mahdollistaa varsin monenlaisten tutkimuskysymysten asettamisen.

Edellyttää tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä.


3. Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja lastenneuvolat

Kuvaus: Tämänhetkisessä hallitusohjelmassa todetaan seuraavasti: “Kehitetään neuvolapalveluista väylä varhaiskasvatukseen. Toteutetaan yhden ikäluokan monivuotinen ja -ammatillinen tutkimuspohjainen sekä universaali neuvoloissa toteutettava interventiohanke, joka tähtää varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoon pitkällä tähtäimellä.” Hallitusohjelma ei tarkenna, mitä polku neuvolasta varhaiskasvatukseen tarkoittaa tai millainen interventio on kyseessä, mutta neuvola on toki joka tapauksessa yksi taho, joka antaa neuvontaa ja ohjantaa vanhemmille koskien lapsen hoidon ratkaisuja ja varhaiskasvatukseen osallistumista. Siitä, miten terveydenhoitajat näkevät roolinsa ja miten he kuvaavat toimintaansa varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kentässä, ei ole tietoa. Tarkoituksena on kerätä tätä ohjausta koskevia terveydenhoitajien laadullisia tutkimushaastatteluja (8-10). Haastattelujen toteuttaminen ja niihin pohjautuva pro gradu –tutkielma sopisivat hyvin parityöksi.

Laadullisista erityismenetelmäopinnoista olisi tärkeää suorittaa diskursiiviset menetelmät.

 

Aloitusajankohta: kevät 2021

Ohjaajat: Maarit Alasuutarimaarit.alasuutari@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Varhaiskasvatustiede
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Olen tavattavissa 30.10 klo. 9.30-11.00 Zoomissa.