Riitta Viitala (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 15.23
1. Tukea saavien lasten vanhempien näkökulma kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen toteutumiseen 2. Lapsen tai oppilaan suunnitelmiin kirjattujen tukitoimien toteutuminen 3. Varhaiserityiskasvatuksen teemat

Graduryhmän esittely

1. Tukea saavien lasten vanhempien näkökulma kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen toteutumiseen

Sekä varhaiskasvatussuunnitelman että esiopetussuunnitelman perusteet takaavat lapselle oikeuden kehityksen / kasvun ja oppimisen tukeen. Millainen näkökulma vanhemmilla on tuen toteutumiseen? Mikä heidän mielestään on ensisijaista: inkluusio, pedagoginen asiantuntemus vai jokin muu asia?

Laadullinen haastattelututkimus.

2. Lapsen tai oppilaan suunnitelmiin kirjattujen tukitoimien toteutuminen

Erilaiset lapselle tai oppilaalle laadittavat suunnitelmat ovat perusta tukitoimien toteutumiselle. Miten tukitoimet siirtyvät suunnitelmista arkeen? Miten niiden toteuttamiseen sitoudutaan? Millaisia pedagogisia keinoja käytetään ja miten niissä hyödynnetään ryhmän moninaisuutta? Miten suunnitelmissa ja arjessa huomioidaan siirtymät ja opinpolun jatkumo? 

Laadullinen haastattelu- ja/tai havainnointitutkimus.

3. Varhaiserityiskasvatuksen teemat

Myös muut opiskelijaa kiinnostavat varhaiserityiskasvatuksen aiheet ovat mahdollisia.

Aloitusajankohta: Syksy 2021

Ohjaajat: Riitta Viitala (riitta.viitala@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Varhaiskasvatustiede
  • Erityispedagogiikka
Muut valintakriteerit: Laadullinen tutkimus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Olen tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/68923535403