Alasuutari & Rutanen (KLA) FI

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos maanantai 31. lokakuuta 2022, 13.22

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

TEEMA-ALUE I: Viisivuotiaiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun arviointi (ESKO) (3 parityötä), Alasuutari

-ESKO-hanke on OKM:n rahoittama arviointitutkimus, jonka yhtenä tehtävänä on selvittää lasten kokemuksia viisivuotiaiden kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
-Kysymykseen vastaamiseksi kerätään maaliskuussa 2023 mosaiikkimenetelmää (Clark, 2017) soveltaen tutkimusaineisto, joka käsittää lasten ottamia valokuvia ja näistä valokuvista käytyjen keskustelujen tallennuksia. (Mahdollisesti myös muunlaista toiminnallisuutta hyödyntävää aineistoa kerätään, esim. lasten johtama päiväkotiin tutustuminen, joka tallennetaan.)

TEEMA-ALUE II : Siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen/ koulun alku (2-3 parityötä), Rutanen

-SchoolTrace – hanke (pilotti); lasten, vanhempien, opettajien näkökulmat; mahdollisia teemoja mm. siirtymä, koulun alku, kaverisuhteet, tilat. Lasten tutkimuksen menetelmiä kehitetään.  
-Opiskelijat keräävät aineiston kolmessa koulussa syksyllä 2023 (havainnointi, videointi, haastattelu)
-Taustalla Trace in ECEC -tutkimusryhmä, https://www.jyu.fi/trace-in-ecec

Ohjaajat: Maarit Alasuutari & Niina Rutanen

Aloitusaika: Kevät 2023

Ohjattavien töiden määrä: parigradut, max 6 työtä eli 12 opiskelijaa.

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Lapsuus ja perhe
Muut valintakriteerit:
Lisähuomioina, että tutkimusmenetelmällisesti kyse on kvalitatiivisiin menetelmiin perustuvista tutkielmista.

Tutkimusaineistot ovat suomenkielisiä, joten ryhmään osallistuminen vaatii suomenkielen taidon.

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa: 

Maarit Alasuutari: https://jyufi.zoom.us/j/62138135009

Niina Rutanen: https://jyufi.zoom.us/j/68566308720