Tuija Leena Viirret

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 13. huhtikuuta 2023, 13.48

Graduryhmän esittely   

Aiheet: 

1. Draamakasvatus oppimisessa: monialaiset oppimiskokonaisuudet, tietyn oppiaineen opetus ja draama

2. Draamakasvatus sosiaalisten taitojen kehittämisessä: ryhmätyötaidot, tunnetaidot, empatia jne.

3. Draamakasvatus erityisopetuksessa, terapeuttisena toimintana, hyvinvoinnin edistäjänä

4. Draamaopettajuus: pedagogiikka, identiteetti, ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tietokäsitys

Ohjaajat: Tuija Leena Viirret (tuija.l.viirret@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 5 opiskelijaa

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät
  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi
  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt
Muut valintakriteerit:

Tehdyt tai tekeillä olevat draamaopinnot ovat eduksi, mutta ei välttämättömät.

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/8529564255