Ari Tuhkala (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 13. huhtikuuta 2023, 16.48

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. pedagogiikka ja teknologia. Aiheet, jotka liittyvät oppimiseen, opettamiseen ja ohjaukseen käytettävien teknologioiden hyödyntämiseen, kehittämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen ja sovellusten pedagoginen hyödyntäminen eri opintoasteilla tai työelämässä sekä digitaalisen osaamisen tutkiminen ja kehittäminen eri konteksteissa (työelämä, oppilaitokset, jne).

2. praktiset tutkimusmenetelmät. Aiheet, jotka sisältävät sekä käytännön kehittämistyötä että tutkimusta. Kasvatustieteessä tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien oppimismenetelmien, ideoiden ja sisältöjen kehittämistä ja niiden tutkimista (design-based research tai educational design research), vaiheittaista ja tutkimusperustaista kehittämistä (action research) tai erilaisten sidosryhmien osallistumiseen keskittyvää tutkimusta (participatory design).

3. oppimisen ja teknologian ajankohtaiset ilmiöt. Aiheet käsittelevät oppimisen kontekstissa olevia ajankohtaisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi keinoälyä, virtuaalista tai lisättyä todellisuutta, koneoppimista, teknologian filosofiaa ja eettisyyttä, (teko)älykkäitä tutoreita, post- ja enemmän-kuin-ihminen näkökulmia, ubiikkeja tai upotettuja (embedded) teknologioita sekä pelejä ja pelillisyyttä.

Ohjaajat: Ari Tuhkala (ari.s.tuhkala@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 10

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/9186662052