Airi Hakkarainen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 26. huhtikuuta 2023, 09.47

Graduryhmän esittely   

Aiheet: 

1. Matemaattiset oppimisvaikeudet

2.Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (erityisesti matematiikka ja lukeminen/kirjoittaminen, vahvuudet ja vaikeudet, käyttäytyminen, minäpystyvyys)

3. Pedagoginen tuki (tukivastemalli)

4. Taitojen arviointi, psykometriikka

Ohjaajat: Airi Hakkarainen (airi.m.hakkarainen@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 10

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Muut valintakriteerit:

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

En ole tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa.

Muita huomioita:

Aineistoni ovat suomenkielisiä, englanniksi ohjaaminen onnistuu, mikäli opiskelijalla on oma aineisto. / My data is in Finnish, supervizing in English is ok if the student has his/her own data.