Tarja Liinamaa (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 20. huhtikuuta 2023, 16.32

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. Johtajuuden, pedagogisen johtajuuden ja toimintakulttuurin kehittämisen kysymykset (Tiimien pedagoginen johtajuus,
Johtajuus ja johtajuusosaaminen, Jatkuva oppimien työelämässä, Ammatillinen toimijuus työelämässä, Ammatillinen identiteetti)

2. Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työelämän yhteistyössä tapahtuva kehittämistyö
Työelämässä toteutuva kehittämistyö

3. Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke)

Ohjaajat: Tarja Liinamaa (tarja.liinamaa@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 8 työtä

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla: 

  • Erityispedagogiikka

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Varhaiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Olen tavattavissa 28.4. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/65847359903