Raija Hämäläinen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 27. huhtikuuta 2023, 12.16

Aiheet: 

1. JYU:n DI-koulutuksen kehittäminen

Ohjelmointi kurssit tutustuttavat opiskelijat koodaamisen mielenkiintoiseen maailman. Kurssit kestävät kokonaisen lukukauden
eli syy- tai kevätlukukauden. Kurssien pitkäkestoisuus ja aktiivista työskentelyä vaativat tehtävät haastavat opiskelijoiden
sitkeyttä. Tähän on haettu apua kollaboratiivisestä oppimisesta.

Ryhmäohjaajanrooli antaa mahtavan tilaisuuden tutustua aikuisen oppimiseen, kollaboratiiviseen oppimiseen sekä
ryhmädynamiikkaan. Ohjaajana osallistut ryhmien muodostamiseen, autat ryhmäläisiä pitämään yhteyttä toisiinsa, fasilitoit
ryhmien ohjattuja tapaamisia ja toimit tiedonvälittäjänä. Merkittävin tehtävä on auttaa ryhmäläisiä muodostamaan toimivat
työskentelytavat ja viestintäkanavat.

Syksyn 2022 RyhmäVAU-työskentelystä saatiin lupaavia tuloksia. Kaikki VAUlaiset läpäisivät ohjelmointikurssit. Tutkimustyön
näkökulmasta ohjelmointikurssit tarjoavat kiinnostavan aineiston. Ensimmäinen aiheesta tehty gradu tarkastelee laajemmassa
kuvassa, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita kollaboratiivinen työskentely tarjoaa/tuottaa ohjelmointikurssien
suorittamiseen. Toinen tutkimuskysymys käsittelee ohjauksen roolia kollaboratiivisessa oppimisessa. Millaisia tukimuotoja
korkeakouluopiskelijat kaipaavat kollaboratiivisen työskentelyn tueksi.

Ohjelmointikurssit tarjoavat mahdollisuuden tutkia korkeakouluopiskelijoita monesta eri näkökulmasta. Ryhmät päättävät itse
tapaamisten paikan, joka voi olla lähitapaaminen tai etätapaaminen. Tapaamispaikan yhteydestä työskentelyn mahdollisuuksiin
ja haasteisiin tarvitaan lisää tietoa. Toinen kiinnostava aihe on ryhmien koon vaikutus työskentelyyn. Kolmas mahdollinen
aihe voisi olla andragogiikan periaatteiden lähempi tarkastelu korkeakouluopiskelijoiden ongelmanratkaisuun perustuvassa
työskentelyssä. Ryhmien pitkäkestoinen työskentely antaa mahdollisuuden tutkia myös vuorovaikutusta sekä oppimisen ilmiöitä
ryhmäkontekstissa.

2. Loikkakopla - parkour

Lisätietoa:

https://vimeo.com/747178435

Ohjaajat: Raija Hämäläinen (raija.h.hamalainen@jyu.fi)

Aloitusaika: Jatkuva haku

Ohjattavien töiden määrä: 2

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

En ole tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa.