Vesa Närhi (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 28. huhtikuuta 2023, 10.35

Graduryhmän esittely   

Aiheet:

1. Interlearn-huippututkimusyksikössä on toteutettu keväällä 2023 interventio luokkien työrauhan tukemiseksi. Tähän tutkimukseen on osallistunut noin 40 luokkaa oppilaineen ja opettajineen. Tutkimuksessa selvitetään luokkien työrauhassa tapahtuvia muutoksia opettajien toteuttamien tukitoimien aikana. Tutkimme luokkien työrauhaan yhteydessä olevia tekijöitä laajasti sekä oppilaisiin (oppilaiden sosioemotionaalinen hyvinvointi, kouluun liittyvät kokemukset, kiusaaminen, opettajan tuki), opettajaan (opettajan hyvinvointi, minäpystyvyys, kokemukset intervention toteuttamisesta) ja luokkaan liittyen (luokan koko, tuen tarve ym.)

Graduryhmäämme voivat hakea tämän hankkeen aiheista kiinnostuneet, erityisesti oppilaiden sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin, minäpystyvyyteen ja oppilaiden kokemuksiin opettajan tuesta liittyvistä teemoista kiinnostuneet.

2. Tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmat ja niihin liittyvät koulun tukitoimet

3. ADHD-oireisten lasten vahvuudet (NMI:n aineisto)

Aloitusaika: Syksy 2023

Ohjattavien töiden määrä: 6

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Varhaiskasvatustiede

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

Olemme tavattavissa 28.4. klo 9.30-11 Zoomissa. Huippuyksikön yhteisessä Zoomissa tavattavissa perjantaina Pilvi Peura, Heidi Korpipää ja Vesa Närhi: https://jyufi.zoom.us/j/63893309790

Muita huomioita: Pilvin ja Heidin teemoista kiinnostuneet hakevan Miia Sainion graduryhmään. Kerro kenen ryhmään haluat hakea hakulomakkeen kohdassa 7. Aiheen kuvaus ja perustelut ohjaajatoiveelle.