Kaija Collin & Susanna Paloniemi (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 15.10
1. Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo) 2. Esimiestyö, toimijuus, hyvinvointi ja tunteet muuttuvassa työssä 3. Tunneinterventiot 4. Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Graduryhmän esittely   

 Aiheet:

1. Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo)

KuvausHankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä kestävästä työssä oppimisesta ja sen tukemisesta valmentavan lähijohtamisen keinoin. Hankkeessa hyödynnetään johtajien ja työntekijöiden kuvauksia, keskusteluja ja kokemuksia sekä toteutetaan lähijohtajille suunnattu interventio teknologia-, turvallisuus- ja terveydenhuoltoaloilla. Käytettävissä valmista haastatteluaineistoa. Aiheesta ja tutkimuskontekstista riippuen mahdollista ehkä myös oman aineiston kerääminen yhteistyöorganisaatioissa.

2. Esimiestyö, toimijuus, hyvinvointi ja tunteet muuttuvassa työssä 

Kuvaus: Meneillään oleviin tutkimushankkeisiin kiinnittyvät opinnäytteet, joissa mahdollista rakentaa määrällinen, laadullinen tai mixed-methods asetelma. Käytettävissä valmista aineistoa sekä hyvät mahdollisuudet oman aineiston keräämiseen yhteistyöorganisaatioissa.


3. Tunneinterventiot

Kuvaus: Tunneinterventioiden tarkastelu. Opinnäytetyöt kiinnittyvät tunneintervention koetun vaikuttavuuden tarkasteluun meneillään olevissa tutkimushankkeissa. Mahdollisuus määrälliseen pitkittäistutkimukseen useiden temaattisten sisältöjen avulla (mm. tunnetoimijuus, työn imu, strategian toteuttaminen).

4. Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Kuvaus: Aihepiiriin kytkeytyvät rajatut aiheet omista aineistoista.


Ohjaajat: Kaija Collin ja Susanna Paloniemi

Aloitusaika: syksy 2021

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12

Muut valintakriteerit: Gradujen aiheet kohdentuvat yllä kuvattuihin aihepiireihin ja tehdään pääsääntöisesti kuvatuissa tutkimushankkeissa. Ensisijaisina aikuiskasvatustieteen opiskelijat.


Olemme tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/66033724713