Tuomo Virtanen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 08. huhtikuuta 2022, 11.01

Graduryhmän esittely


Aiheet

1. Kouluun kiinnittyminen

2. Koulupinnaaminen

3. 2. asteen koulutuksen loppuun suorittaminen/keskeyttäminen

Aloitusajankohta: Syksy 2022

Ohjaaja: Tuomo Virtanen, tuomo.e.virtanen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 7

Muut valintakriteerit: Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien syventävän kurssin suorittaminen.

Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi.

En ole tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa.