Merja Koivula & Eija Sevón (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 27. lokakuuta 2021, 13.48
1. TUIKKU – Tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen 2. VALTAKO - Konfliktit ja vallankäyttö lasten ja nuorten lähisuhteissa – tarkastelukohteena kerrotut tunteet ja toimijuus

Graduryhmän esittely


Aiheet

1. TUIKKU – Tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen

 • TUIKKU-hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistava, osallisuutta lisäävä ja kiusaamista ennaltaehkäisevä toimintamalli varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Hankkeessa toteutetaan alku- ja loppumittaukset päiväkotien lapsiryhmissä koe- ja kontrolliryhmille. Lisäksi toteutetaan  case-tutkimuksia pienemmälle osallistujajoukolle ja kerätään laadullista tutkimustietoa (mm. fokusryhmähaastattelut henkilökunnalle ja vanhemmille sekä tutkimusaineistojen kerääminen lapsilta ja päiväkirja-aineisto mobiilipäiväkirjasovellus eKoutsilla).
 • https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/tuikku

2. VALTAKO - Konfliktit ja vallankäyttö lasten ja nuorten lähisuhteissa – tarkastelukohteena kerrotut tunteet ja toimijuus

 • VALTAKO-tutkimushankkeessa tarkastellaan lasten ja nuorten lähisuhteiden ristiriitatilanteita ja vallankäyttöä sekä etsitään uusia ratkaisumalleja näihin tilanteisiin.
 • Kiinnostus kohdistuu lasten ja nuorten lähisuhteisiin niin perheessä kuin muissa tämän päivän kasvatusinstituutioissa, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa, harrastuksissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Tutkimukseen osallistuu neljään ikäryhmään kuuluvia lapsia: 1–3-vuotiaita, 4–7-vuotiaita, 10–12-vuotiaita sekä 14–16-vuotiaita. 
 • https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/valtako

Aloitusajankohta: Kevät 2022

Ohjaaja: Eija Sevón, eija.sevon@jyu.fi (Merja Koivula, Merja.e.koivula@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

 • Erityispedagogiikka
 • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
 • Varhaiskasvatustiede
 • Luokanopettajakoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Olen tavattavissa 29.10. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/62491893696