Merja Koivula (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 26. huhtikuuta 2022, 15.38

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Lasten sosioemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa. Lasten sosioemotionaalisiin taitoihin liittyvät kysymykset ovat viime vuosina tulleet entistä ajankohtaisemmaksi osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Varhaiskasvatuksen opettajat ja -lastenhoitajat kokevat tarvitsevansa tukea näiden taitojen oppimisen ohjaamiseen. Tässä graduryhmässä on tarjolla TUIKKU-tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen hankkeen (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/tuikku) sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusaineistoja. Esimerkiksi aineistoina ovat henkilökunnan ja vanhempien täyttämät arviot lasten sosioemotionaalisista taidoista (määräll.), havainnointiaineistot (laadull.) ja näkökulmasta riippuen myös haastatteluaineistoja (laadull.) on mahdollista hyödyntää. Tämän lisäksi käytettävänä on lapsilta kerättyjä dokumenttiaineistoja. Mahdollista on hyödyntää myös aiempaan sosioemotionaalisten taitojen kehittämisen interventioon liittyviä aineistoja (laad. dokumenttiaineistot). Toki sinulla on mahdollista kerätä myös omia tutkimusaineistoja, mikäli niin toivot.

2. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvoinnin kysymyksiä. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan työhyvinvointi on noussut julkisessa keskustelussa yhdeksi tärkeäksi teemaksi varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoimaa pohdittaessa. Tässä graduryhmässä on tarjolla TUIKKU-tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen hankkeen (https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/tuikku) sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusaineistoja. Olemme keränneet varhaiskasvatuksen henkilökunnalta viikon ajan mobiilipäiväkirja-aineistoja (määräll.), jotka valottavat sitä, millaisia tunteita varhaiskasvatuksen työntekijät kohtaavat arjessaan. Mahdollisesti käytettävissä olisi myös ryhmähaastatteluaineistoja. Ja mikäli haluat, voit kerätä myös itse aineistoa haluamastasi näkökulmasta.

3. Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Jos sinua kiinnostaa oma aineistonkeruu varhaiskasvatuksen pedagogisiin kysymyksiin liittyen, myös sellaiselle tutkimukselle on paikka tässä graduryhmässä.

Aloitusajankohta: Syksy 2022

Ohjaaja: Merja Koivula, merja.e.koivula@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Lapsuus ja perhe

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/64398888455