Eija Sevón (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 14. toukokuuta 2019, 12.52
varhaiskasvatustieteen teemat, jossa painottuvat mm. varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi sekä hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Ryhmässä tutkitaan varhaiskasvatustieteen teemoja, jossa painottuvat mm. varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisten lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi sekä hyvinvoinnin tukeminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Tärkeää on huomioida lasten toimijuus ja oikeudet, mutta samalla myös varhaiskasvatuksen käytäntöjen sekä yhteiskunnallisten rakenteiden merkitys yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja lasten sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ja kuulumisen rakentumisessa ja edistämisessä. Tarkastelukohteina voivat olla lasten kuulumisen, osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuudet, ehdot ja rajoitteet eri lähisuhteissa ja kasvuympäristöissä. Näistä teemoista kiinnostuneille opiskelijoille on tarjolla tutkielmien aiheita ja aineistoja tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa olen mukana. Näitä ovat Konfliktit ja vallankäyttö lasten ja nuorten lähisuhteissa – tarkastelukohteena kerrotut tunteet ja toimijuus (Suomen kulttuurirahasto, 2020-2022) sekä OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa (OKM, 2019-2020).


Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaaja: Eija Sevón, eija.sevon@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8