Marja Leena Böök & Anna Rönkä (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 27. huhtikuuta 2021, 16.15
1. CopaGloba/Yhteisvanhemmuteen oppimassa -tutkimushankkeen odotusvaiheen äitien TAI isien valmiiden aineistojen (haastattelut TAI kyselylomake) analyysi rajatusta teemasta 2. CopaGloba: odotusvaihetta koskevien valmiiden aineistojen (vanhempien haastattelut JA kyselylomake) yhdistäminen, mixed methods -tutkimus rajatusta teemasta 3. GopaCloba -tutkimushanke: vauvaperhevaiheen aineistonkeruun (= uuden haastattelurungon tai kyselylomakkeen) pilotointi, analyysi rajatusta teemasta (huom., tässä aineistonkeruu heti alkusyksyllä, haastattelurunko on valmiina) 4. CopaGloba-tutkimushanke: työntekijähaastatteluiden hyödyntäminen rajatusta aiheesta

Graduryhmän esittely

 Aiheet:

1. CopaGloba/Yhteisvanhemmuteen oppimassa -tutkimushankkeen odotusvaiheen äitien TAI isien valmiiden aineistojen (haastattelut TAI kyselylomake) analyysi rajatusta teemasta

Hyvinvointia vauvaperheille yhteisvanhemmuudesta — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)

2. CopaGloba: odotusvaihetta koskevien valmiiden aineistojen (vanhempien haastattelut JA kyselylomake) yhdistäminen, mixed methods -tutkimus rajatusta teemasta

Hyvinvointia vauvaperheille yhteisvanhemmuudesta — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)

3. GopaCloba -tutkimushanke: vauvaperhevaiheen aineistonkeruun (= uuden haastattelurungon tai kyselylomakkeen) pilotointi, analyysi rajatusta teemasta (huom., tässä aineistonkeruu heti alkusyksyllä, haastattelurunko on valmiina)

Hyvinvointia vauvaperheille yhteisvanhemmuudesta — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)

4. CopaGloba-tutkimushanke: työntekijähaastatteluiden hyödyntäminen rajatusta aiheesta

Hyvinvointia vauvaperheille yhteisvanhemmuudesta — Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (jyu.fi)

Ohjaajat: Marja Leena Böök (marja.leena.book@jyu.fi) ja Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi)

Aloitusaika: syksy 2021

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6

Olemme tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63872204279