Pirttimaa & Pulkkinen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 27. huhtikuuta 2022, 12.46

Graduryhmän esittely

Aiheet

1. Inkluusio ja erityisopetus
-Opettajankouluttajien inkluusiokäsitykset (valmis määrällinen aineisto)
-Erityisopetuksen tilanne (valmis määrällinen aineisto)
-Integraatio/inkluusio vaikeimmin vammaisten lasten opetuksessa (valmis laadullinen aineisto)
-Opettajaopiskelijoiden inkluusiokäsitykset (mahdollisuus oman kyselyaineiston kokoamiseen)

Aloitusajankohta: Syksy 2022

Ohjaaja: Raija Pirttimaa (raija.pirttimaa@jyu.fi), Jonna Pulkkinen (jonna.pulkkinen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 13

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/66883765495

Muita huomioita: Suosittelemme artikkelityyppistä gradua