Tuire Koponen (KLA) FI

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 25. lokakuuta 2022, 12.06

Aiheet

1. Matematiikan oppiminen ja oppimisvaikeudet. Useita eri teemoja mm.

- Tuen tarpeen tunnistaminen matematiikassa ja tuen vaikutus aritmetiikan taitojen kehittymiseen vuosiluokilla 1-3
- Minäpsytyvyyden vaikutus taitojen kehittymiseen hitailla laskijoilla
- Lukemisen sujuvuuden pulmien päällekkäistyminen eri matematiikan osataitojen kanssa

Aloitusajankohta: Kevät 2023

Ohjaaja: Tuire Koponen (tuire.k.koponen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Varhaiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5

Muut valintakriteerit

Artikkelimuotoinen gradu määrällisin menetelmin.

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/7233659455