Miika Marttunen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 29. huhtikuuta 2021, 17.45
1. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa 2. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 3. Digitaaliset tekstitaidot

Graduryhmän esittely   

 Aiheet:

1. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

Kuvaus: Tutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun ilmenemiseen tai taitoihin, argumentoivaan kirjoittamiseen, tieteelliseen lähdeperustaiseen kirjoittamiseen, tai argumentoinnin/kriittisen ajattelun opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake- tai kirjoitelma-aineistoja.

2. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa

Kuvaus: Tutkimusaiheet voivat liittyä erilaisilla tavoilla tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opetuksessa ja opiskelussa eri koulutusasteilla tai vaikkapa työelämässä.

3. Digitaaliset tekstitaidot

Kuvaus: Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä tiedon hakuun, kriittiseen lukemiseen, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia esim. kirjoitelma- tai lomakeaineistoja.

Ohjaajat: Miika Marttunen (miika.marttunen@jyu.fi, +358408053644)

Aloitusaika: syksy 2021

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Varhaiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4

Muut valintakriteerit: 


Olemme tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/65500829784

Passcode: 691416