Raija Pirttimaa

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 08. toukokuuta 2020, 14.57
1. Vammaisuus, vaativa erityinen tuki 2. Hahku-hankkeeseen tehtävä opinnäytetyö

 

Lisätietoa ryhmästä 

  • aiheeni: vaativan erityisen tuen kysymykset, joista voitte katsoa lisätietoa hankkeeni sivuilta www.tuvet.fi
  • menetelmä: laadullinen tutkimus 
  • tarjolla syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisten opettajien haastatteluaineisto. Aiheet: inkluusio, opetussuunnitelman valinnan perustelut, toiminta-alueittaisen opetuksen toteuttaminen. Lisäksi tarjolla lasten kirjoitelma-aineisto (aiheena: hyvä koulu ja opetuksen tuki)

 

1. Vammaisuus, vaativa erityinen tuki. Erityisesti autismiin ja kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispedagogiset teemat. Ks. www.tuvet.fi  Laadulliset tutkimusmenetelmät

2. Graduryhmässäni on mahdollisuus yhteistyöhön NMI:n Hahku hankkeen kanssa, https://www.hahku.fi. Aiheina: 1) miten (kokemus) asiantuntijuus rakentuu, jos itsellä on hahmottamisen vaikeuksia, 2) miten koulutettujen mentorien asiantuntijuus hahmottamisen kontekstissa kehittyy. Hanke auttaa mm. kontaktien saamisessa. Kyseessä on haastattelututkimus, ja aineistoon sovelletaan laadullisia menetelmiä. Haastattelut voi aloittaa jo syyskuussa. Laadulliset tutkimusmenetelmät

Ryhmä alkaa: syksy 2020

Ohjaaja: Raija Pirttimaa, raija.pirttimaa@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla

  • Erityispedagogiikka
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10