Anna Rönkä (KLA) FI

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 25. lokakuuta 2022, 12.07

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Aleneva syntyvyys-teema. CopaGloba-hankkeen surveyaineisto vanhemmille/ Lapsenhankintasuunnitelmat (onko suunnitteilla toinen lapsi), niiden varmuus ja perustelut sekä suunniteliin yhteydessä olevat tekijät (määrällinen)

2. Vanhemmuuspystyvyys vauvaperheiden vanhemmilla ja siihen yhteydessä olevat tekijät (äitien ja isien vertailu, perheiden ryhmittely , yhteyksien tarkastelu) CopaGloba-hankkeen survey-aineisto vanhemmille (määrällinen)

3. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja työ- ja perhe-keskeisyys. CopaGloba-hankkeen survey-aineistot vanhemmille (kolme mittauskertaa). Mahdollista tarkastella ilmiötä yhtenä ajankohtana tai tarkastella muutosta. Tarkastella voi myös työnja perheen yhteensovittamiseen yhteydessä olevia tekijöitä tai eroavuuksia vanhempien välillä (määrällinen)

4. Yhteisvanhemmuuden mallit lähipiirissä. CopaGloba-hankkeen haastattelut vanhemmille. Mahdollista tarkastella ilmiötä yhdessä perhevaiheessa tai tarkastella muutosta (laadullinen)

5. Yhteisvanhemmuutta ja vanhemmuutta tukevat sosiaaliset verkostot ja palvelut vanhempien kokemana (laadullinen, laadullisen ja määrällisen yhdistäminen)

Ohjaajat: Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi)

Aloitusaika: Kevät 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6-8

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Lapsuus ja perhe

Muut valintakriteerit

Ensisijaisesti hakijat kaikosta, mutta jos mahtuu, otetaan myös varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan opiskelijoita. Edellytyksenä on kiinnostus perhe-elämään ja perhetutkimukseen. On hyvä, että opiskelija on suorittanut perheisiin liittyviä opintojaksoja tai perheopintoja.

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/61529975114