Susanna Paloniemi (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 09. kesäkuuta 2022, 14.42

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Oppiminen, hyvinvointi ja niiden tukeminen työelämässä

Hankkeet: Lähijohtaminen kestävän oppimisen edistäjänä työelämässä (joKo),

Hyödynnettävät aineistot: Haastattelut, keskusteluaineistoa, interventioaineistoa

2. Tunteet, toimijuus ja strategian toteuttaminen työssä

Hankkeet: Tunnetoimijuus strategian toteuttamisen tukena (Tunto2)

Asetelmat ja aineistot: Mahdollista rakentaa määrällinen (kyselyaineistot), laadullinen (haastattelut) tai mixed-methods asetelma. Tunneinterventioiden tutkimus. Pitkittäistutkimusasetelma.

3. Ammatillinen toimijuus ja hyvinvointi työssä

Hyödynnettävä aineisto: määrällinen kyselyaineisto, jossa vastaajina eri toimialojen henkilöstöä.

4. Oma fokusoitu aihe työelämätutkimuksen alueelta.

Ohjaajat: Susanna Paloniemi (susanna.paloniemi@jyu.fi)

Aloitusaika: Syksy 2022

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Muut valintakriteerit

Etusijalla 1) aikuiskasvatustieteen opiskelijat, 2) tutkimushankkeisiin kiinnittyvät gradututkielmat sekä 3) muita työelämän tutkimusta tukevia opintoja omaavat opiskelijat.

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67599939967