Erja Kautto-Knape

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa: Proactive support model 2. Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa: monialainen ohjausmalli 3. Koulupoissaoloihin yhteydessä olevat tekijät


1. Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa: Proactive support model
Kuvaus: Oppimisen ja opiskelun tuki: lukiolaisten koettu hyvinvointi – ohjatun oppituntiaikaisen liikunnan merkitys. Tutkitaan kokemuksellisesti sekä työasennon että tuntiaikaisen taukoliikunnan merkityksiä. Hyvinvointi voidaan määritellä sekä fyysisten, psyykkisten että sosiaalisten tekijöiden näkökulmista. Mikäli aihe kiinnostaa, voit tutustua opettajaopiskelijoille tehtyyn tutkimukseen, jossa pääkäsite on burn out.
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfi-fe201802063137.pdf. Tässä pro gradu-ryhmässä lähestymme ilmiötä kuitenkin monialaisemmin ja kokemuksellisena (laadulliset metodit ja metodologia)

2. Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa: monialainen ohjausmalli
Kuvaus: Oppimisen ja opiskelun tuki lukiossa: monialaisen tuen toteutus ja merkitys. Opiskelija- tai henkilökuntanäkökulma – esteettömyys ja käytettävyys sekä sosiaalinen osallisuus ja oppiminen (dokumentti-/itsearviointina).

Lukiolakiin ja syksyllä 2021 voimaan tulevaan OPSiin voit tutustua esim. tästä linkistä https://minedu.fi/lukiokoulutuksesta-kysyttya

3. Koulupoissaoloihin yhteydessä olevat tekijät
Kuvaus: Koulupoissaolot: joko peruskoulu tai lukio – oppilaiden tai vanhempien näkökulma – mahdollisesti yhtenä informanttina myös ELY-keskus/Ohjaamo. Tavoitteena koota aineisto (mahdollisesti myös valmis aineisto), joka mallintaa, millaiset tekijät opintopolun varrella mahdollisesti ovat yhteydessä koulun keskeyttämiseen (school drop out) ja millaiset tekijät puolestaan ovat lisänneet kouluun kiinnittymistä. Voisiko lukio-opintojen tukemisen yhteistyötaho olla Ohjaamo? Ks lisää https://tem.fi/documents/1410877/2934378/Ohjaamotoiminnan+perusteet


Ryhmä alkaa: syksy 2020

Ohjaaja: Erja Kautto-Knape, erja.k.kautto-knape@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla

  • Erityispedagogiikka
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12