Merja Koivula (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 23. lokakuuta 2020, 13.48
1. Lasten sosioemotionaalisen kompetenssin tukeminen varhaiskasvatuksessa, 2. Näkökulmia kielikasvatukseen ja monikielisyyteen, 3. Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan, 4. Varhaiskasvatuksen kentän kehittämisprosessien tarkastelu

Aiheet:


1. Lasten sosioemotionaalisen kompetenssin tukeminen varhaiskasvatuksessa.

Kuvaus: Lasten sosioemotionaalisen kompetenssin tukeminen ja jo ilmenneiden pulmien kuntouttaminen on erityisen tärkeää varhaiskasvatuksessa, lasten hyvinvoinnin näkökulmasta. Erilaiset materiaalit ja interventiomenetelmät ovat tunteiden tunnistamisen ja sosiaalisten taitojen vahvistamisen suhteen yksi tapa lähestyä sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymisen tukea. Tähän aihepiiriin liittyen voit kerätä omaa aineistoa, omasta, sinua kiinnostavasta näkökulmasta tai hyödyntää valmista aineistoa, jota on olemassa Papilio-ohjelmaan liittyen. Papilio-ohjelman keskiössä ovat kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen parantaminen, lasten leikin ja sosiaalisten suhteiden kehittäminen lelujen vapaapäivän kautta sekä tunteiden tunnistamisen ja sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen harjoittelu Paula ja tunnepeikot – tarinakokonaisuuden kautta.  Valmiina aineistoina tarjolla ovat mm. lasten leikin videoinnit, päiväkirja-aineistot, lasten haastattelut sekä intervention käytännön toteuttamiseen liittyvät laadulliset kasvattajien kyselyt.

 

2. Näkökulmia kielikasvatukseen ja monikielisyyteen

Kuvaus: Jyväskylän yliopistossa on toteutettu IKI-hanketta, jonka tavoitteena on ollut kerätä innovatiivisia kielikasvatuksen käytänteitä sekä vahvistaa kielikasvatuksen toimintakulttuuria varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Mikäli haluat syventyä erilaisiin kielikasvatuksen kysymyksiin, IKI-hankkeella on erilaisia varhaiskasvatuksen videoaineistoja, joita on kerätty esim. varhennetusta kielenopetuksesta, CLIL-opetuksesta, kaksikielisestä opetuksesta ja S2-opetuksesta, joihin syventyminen mahdollistaa oman kielikasvatuksen osaamisesi kartuttamisen.


3. Näkökulmia varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan

Kuvaus: Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan liittyvä aihepiiri on sellainen, jonka sisällä voit lähteä tutkimaan ja keräämään aineistoa jostakin sinua kiinnostavasta varhaiskasvatuksen pedagogiikan ilmiöstä. Näitä voivat olla esimerkiksi lasten vertaissuhteet ja leikki, kasvatusvuorovaikutus, vasun toteuttaminen varhaiskasvatuksen arjessa tai vaikkapa varhaiskasvatuksen laadun tarkastelu.

 

4. Varhaiskasvatuksen kentän kehittämisprosessien tarkastelu

Kuvaus: Tämä aihepiiri kytkeytyy Osaamisen yhteisloikka- hankkeeseen. Hankkeessa on kerätty aineistoja varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoiden ja päiväkotien kasvattajayhteisöjen yhteisistä kehittämisprosesseista, joissa kehittämiskohteena ovat mm. ammatillinen osaaminen ja ammatillinen kehittyminen. Osa aineistosta on jo kerätty (haastatteluaineisto), mutta tähän liittyen täytyisi kerätä myös hieman lisäaineistoa.

 

Ryhmä alkaa: kevät 2021

Ohjaaja: Merja Koivula, merja.e.koivula@jyu.fi, 040-805 4657

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8
Muut valintakriteerit: Etusija ryhmässä annetaan varhaiskasvatuksen opiskelijoille (5 paikkaa)

Olen tavattavissa 30.10. klo. 9.30-11.00 Zoomissa