Jarkko Hautala (NMI)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 26. huhtikuuta 2022, 15.32

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Draamakasvatuksellisten lukuteatteriohjelmien vaikuttavuus lukutaitojen ja motivaation kehitykseen.

2. Kuullun seuraaminen tekstistä - vähemmän tutkittu lukutaito.

3. Lukukognitio - silmänliikkeiden ohjaus, sanantunnistus ja lukivaikeus.

4. Tiedonhaku ja tavoitteellinen lukeminen

Ohjaajat: jarkko.hautala@nmi.fi

Aloitusaika: jatkuva haku

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 2

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/65366054722