Ukkonen-Mikkola & Rautamies (KLA) FI

by Ursula Anu Maria Kaari last modified Oct 25, 2022 12:07 PM

Aiheet:

1. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen). Mahdollisuus aineiston keräämiseen opettajan pedagogisesta toiminnasta alle kolmivuotiaiden lasten ryhmässä silmänliikelaseja hyödyntäen (1-2 työtä). Opettajan ja lapsen välinen suhde ja vuorovaikutus; laadukas pedagoginen vuorovaikutus (Teaching through interaction, Class) esim. toimintatutkimuksena. / Lapsen itsesäätelyn tuki, itseohjautuvuuden tuki./ Muita teemoja mm. Leikki ja leikin tuki, toimivat pedagogisen käytännöt monikulttuurisissa lapsiryhmissä.

2. Varhaiskasvatuksen asiantuntijuus ja moniammatillisuus. Varhaiskasvatuksen ammattilaisen sitoutuneisuus ja motivaatio.

3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien kasvatusyhteistyö (+ lapsen itsesäätelyn tuki), esim. Vaka-opettajien näkökulma

- Lapsen itsesäätelyn haasteet, vanhemmuuden tuki

- Kasvatusyhteistyön haasteita ja toimivia käytäntöjä (esim. monikulttuuriset kontekstit), kohtaamisia

4. Tiimityö ja psyykkinen hyvinvointi:

- Varhaiskasvatuksen ammattilaisen työhyvinvointi ja stressi

- Lapsen psyykkinen hyvinvointi ja tuki varhaiskasvatuksen kontekstissa

5. Varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden kehittyminen (esim koulutus, kehittämishankkeet).

Ohjaajat: tuulikki.t.ukkonen-mikkola@jyu.fi, erja.rautamies@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka

  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Lapsuus ja perhe

Olen tavattavissa 31.10. klo 12.30-14 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63777714088