Mikko Aro (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 28. huhtikuuta 2021, 15.09
1. Alakouluikäisten lasten oppiminen, motivaatio ja minäuskomukset

Graduryhmän esittely


Alakouluikäisten lasten oppiminen, motivaatio ja minäuskomukset

Graduaiheita on tarjolla kahteen alakouluikäisten lasten pitkittäistutkimukseen liittyen. Ensimmäisessä hankkeessa seurattiin n. 1400 2.-5. luokkalaisen lapsen kehitystä tiiviisti vuoden ajan, toisessa seurattiin 200 lapsen kehitystä 1. luokan lopusta kahden vuoden ajan.

Molemmissa hankkeissa tutkittiin lasten minäuskomuksia (minäkäsitys, minäpystyvyys), koettuja vahvuuksia, tehtävämieltymyksiä, suoritusstrategioita sekä näiden lisäksi matematiikan ja lukutaidon kehitystä.

Graduaiheiksi soveltuvat em. tutkittujen ulottuvuuksien yhteyksien tarkastelu joko poikkileikkaus- tai pitkittäisasetelmassa. Koska aineistoista on jo tehty/tekeillä/suunnitteilla opinnäytteitä, täsmälliset graduaiheet täytyy neuvotella erikseen.

Aloitusajankohta: Syksy 2021

Ohjaajat: Mikko Aro, mikko.t.aro@jyu.fi, 040 805 3632

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
Muut valintakriteerit: 

Aineistojen käyttö edellyttää tilastollisia analyysimenetelmiä, joten kriteerinä on pelottomuus niiden opetteluun.

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5

Olen tavattavissa 30.4. klo. 9.30-11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/69183680647