Tuomo Virtanen

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos maanantai 04. toukokuuta 2020, 08.39
1. Koulupoissaolot (School Attendance Problems) 2. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen

Graduryhmän esittely 


1. Koulupoissaolot (School Attendance Problems)

Kuvaus: Valmis määrällinen aineisto Tuuve (tuettua verkko-oppimista erityistilanteissa) -hankkeesta. Aineisto koostuu 32 kroonisesti koulusta poissaolevan tehostetun tai erityisen tuen oppilaiden kouluun kiinnittymistä, itsetuntoa, yksinäisyyttä jne. koskevista vastauksista. Näiden sekä psyykkisesti että somaattisesti oireilevien oppilaiden opiskelu lähikoulussa ei syystä tai toisesta ollut mahdollista.

2. Toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen

Kuvaus: Valmis määrällinen aineisto Koulupolku-hankkeesta (N = n. 3600). Aineistossa on tutkittu toisella asteella opiskelevien nuorten koulutussuunnitelmia, motivaatiota ja hyvinvointia. Hankkeen pohjana on Alkuportaat-seurantatutkimus, jossa tutkittavia on seurattu vuosittain esiopetusvuodesta yhdeksännelle luokalle. Hankkeeseen osallistuvien nuorten taitojen edistymisestä, motivaatiosta, hyvinvoinnista, oppimisvaikeuksista, ongelmakäyttäytymisestä, toverisuhteista ja perhetaustasta on siis olemassa laajalti tietoa koko koulu-uran ajalta. Pitkittäistutkimustieto on yhdistetty rekisteritietoon koulutuksen keskeytymisestä. Tämä antaa mahdollisuuden esim. koulupudokkuutta ennakoivien tekijöiden tutkimiseen. Opinnäytteen ohjaaminen tapahtuu yhdessä aineistoa hallinnoivan PsT Kati Vasalammen kanssa.

 

Aloitusajankohta: syksy 2020

Ohjaaja: Tuomo Virtanen, tuomo.e.virtanen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
Muut valintakriteerit: Ao. kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kurssit tulee olla suoritettuina, sillä menetelmien opettaminen graduohjauksen yhteydessä ei ole mahdollista.

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10