Tarja Liinamaa (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 27. lokakuuta 2021, 11.05
1. Johtajuuden, pedagogisen johtajuuden ja toimintakulttuurin kehittämisen kysymykset 2. Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työelämän yhteistyössä tapahtuva kehittämistyö (yhteys edelliseen näkökulmaan) 3. Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke)

Graduryhmän esittely


Aiheet

1.  Johtajuuden, pedagogisen johtajuuden ja toimintakulttuurin kehittämisen kysymykset

- esim. tiimien pedagoginen johtajuus, jatkuvan oppimisen tukeminen työelämässä, ammatillinen toimijuus työelämässä, johtajuusosaaminen rakentuminen varhaiskasvatustieteen tutkinnoissa

 2.  Varhaiskasvatuksen koulutuksen ja työelämän yhteistyössä tapahtuva kehittämistyö (yhteys edelliseen näkökulmaan)

- Loikka-hankkeen tutkimusaineisto, koskien mm. Laadun peili- ja Vertaisloikka toimintatapoja

- kehittäjäpäiväkotitoiminta ja verkostoyhteistyö (teemalliset päiväkotiverkostot JYU 2020-)

3.  Varhaiskasvatuksen opettajien sitoutuminen varhaiskasvatusalalle (ns. SiMo-hanke)

- esim. Miten varhaiskasvatuksen opettajan kiinnittyminen/ sitoutuminen alalle rakentuu koulutuksen aikana ja/ tai työelämäään siirtymisen vaiheessa (JY, kasvatustieteiden laitos, varhaiskasvatustiede, SiMo-aineisto) 

 Aloitusajankohta: Kevät 2022

Ohjaaja: Tarja Liinamaa, tarja.liinamaa@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8

Olen tavattavissa 29.10. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63547453152