Anna Rönkä ja Marja Leena Böök (KLA, syksy 2019)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06
1. Yhteisvanhemmuus ja sen haasteet ja rakentuminen erilaisissa perhemuodoissa ja –tilanteissa 2. VauvaPolku-oppimispelin jatkokehittely 3. Työn ja perheen yhteensovittaminen 4. Perhekeskus/perhekahvilatoiminta vanhemmuuden tukemisessa


1. Yhteisvanhemmuus ja sen haasteet ja rakentuminen erilaisissa perhemuodoissa ja –tilanteissa

kuvaus: esim. eroperheet, erityisperheet, maahanmuuttajaperheet, murrosikäisten perheet, odotusvaihe), uudenlaiset menetelmät kuten päiväkirjamenetelmä, pari- tai ryhmähaastattelut

2. VauvaPolku-oppimispelin jatkokehittely 

kuvaus: erilaisia vaihtoehtoja, esim erilaisissa perhetilanteissa testaaminen

3. Työn ja perheen yhteensovittaminen 

kuvaus: esim. organisaation työ-perhe -käytänteet, yrityskulttuurin perhemyönteisyys

4. Perhekeskus/perhekahvilatoiminta vanhemmuuden tukemisessa

 

Aloitusajankohta: syksy 2019

Ohjaajat: Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi) ja Marja Leena Böök (marja.leena.book@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12