Marja Leena Böök ja Anna Rönkä

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Yhteisvanhemmuutta vahvistavat ja heikentävät tekijät yhteisvanhemmuuteen siirtymävaiheessa 2. Koronavirusepidemian koetut vaikutukset perheisiin 3. Yhteisvanhemmuus eron jälkeen


1. Yhteisvanhemmuutta vahvistavat ja heikentävät tekijät yhteisvanhemmuuteen siirtymävaiheessa

kuvaus: Yhteisvanhemmuuteen oppimassa –tutkimushankkeessa (CopaGloba) tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät yhteisvanhemmuutta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa. Lasta odottavilta vanhemmilta kerättävä aineisto tulee olemaan sekä laadullista (haastattelut) että määrällistä (päiväkirja-aineisto, kyselylomakkeet). Haastattelu- ja surveyaineiston keruu on käynnistynyt keväällä 2020, syksyllä 2020 kerätään haastatteluja ammattilailta sekä vuodenvaihteen molemmin puolin päiväkirja-aineisto. Näihin teemoihin ja aineistoihin liittyen on mahdollista ottaa useita opinnäytetyöntekijöitä (4-6). On mahdollista kerätä oma lisäaineisto samoihin teemoihin liittyen. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/copa/tietoa-hankkeesta

2. Koronavirusepidemian koetut vaikutukset perheisiin

kuvaus: CopaGloba-tutkimuksen menetelmillä kerätään myös tietoa koronavirusepidemian koetuista vaikutuksista perheisiin. Näistä teemoista 2 opiskelijaa voi tehdä opinnäytetyön.

3. Yhteisvanhemmuus eron jälkeen

kuvaus: Yhteisvanhemmuus eron jälkeinen -tutkimushankkeessa tarkastellaan eron jälkeistä arkea erityisesti yhteisvanhemmuuden näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostuu äitien, isien ja perheammattilaisten teemahaastatteluista. Hankkeen aineistosta on mahdollista tehdä 1-2 opinnäytetyötä. Opiskelijoiden on mahdollista kerätä oma lisäaineisto tutkimuksen tematiikkaan liittyen.

 

Aloitusajankohta: syksy 2020

Ohjaajat: Anna Rönkä (anna.k.ronka@jyu.fi) ja Marja Leena Böök (marja.leena.book@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8