Mikko Aro (KLA)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos perjantai 30. lokakuuta 2020, 12.34
1. Opettajien ja opettajaopiskelijoiden tiedot ja käsitykset luetun ymmärtämisen opettamisesta 2. Luku- ja laskutaidon kehitys, minäuskomukset ja motivaatio 3. Sanatasoa pienempien yksiköiden osuus lukutaidon kehityksessä

 

Graduryhmän esittely 

 

1. Opettajien ja opettajaopiskelijoiden tiedot ja käsitykset luetun ymmärtämisen opettamisesta (kyselylomaketutkimus)

2. Luku- ja laskutaidon kehitys, minäuskomukset ja motivaatio (erilaisia näkökulmia teemoihin hankeaineistoista)

3. Sanatasoa pienempien yksiköiden osuus lukutaidon kehityksessä (väitöskirjahankkeen osana, lisänä mahdollisuus osa-aikaisiin tutkimusavustajan tehtäviin)

Tutkimuksen painopistealue: Koulutus, opetus ja interventiot, Oppimisen psykologinen ja neurokognitiivinen perusta

Ryhmä alkaa: kevät 2021

Ohjaaja: Mikko Aro, mikko.t.arojyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus
Muut valintakriteerit: Ymmärrys siitä, että tilastollisia analyysimenetelmiä voi oppia (jos niitä ei vielä hallitse).