Helena Sume (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06
1. Kuulovammaisten lasten opetus 2. Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa

1. Kuulovammaisten lasten opetus
Kuvaus: 
Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus on suuntautunut viime vuosina enenevässä määrin lähikouluihin mm. sisäkorvaistutetta käyttävien lasten määrän kasvun ja inklusiivisen ajattelutavan vuoksi. Tämä muutos aikaansaa monenlaisia kysymyksiä, sillä lähikouluissa on vähänläisesti olemassa olevaa tietotaitoa opettaa kuulovammaista lasta. Tutkimuskysymykset voisivat suuntautua:
1.    Millaisia ovat kuulovammaisten lasten opetusmenetelmät inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa/koulussa?
2.    Millaisin keinoin tuetaan kuulovammaisten lasten ja vertaisten keskinäistä vuorovaikutusta varhaiskasvatuksessa/koulussa?
3.    Millainen on kuulovammaisen lapsen nivelvaihe kouluun?

2. Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa
Kuvaus
: Kulttuurinen moninaisuus on laajentunut Suomessa 1990-luvun alusta monin tavoin. Kyse voi olla maahanmuuttajuudesta tai vanhempien työn vuoksi siirtymisestä maasta toiseen. Tällöin esiin nousee kysymyksiä identiteetistä, oppimisesta, kohtaamisesta yms. Tutkimuskysymykset voisivat suuntautua:
1. Miten toteutuu yhteistyö monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa?
2. Millaista on opetus valmistavassa luokassa?
3. Millainen on siirtymä valmistavasta opetuksesta lähikouluun?

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaaja: Helena Sume,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10