Johanna Terävä (KLA)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos perjantai 23. lokakuuta 2020, 13.50
1. Vanhemmuus eron jälkeen 2. Lasten näkökulma vanhemmuuteen ja kasvatukseen 3. Isänä oleminen tilanteessa, kun perheessä on masennusoireita 4. Isänä 2020-luvulla

1. Vanhemmuus eron jälkeen
       -äidin / isän näkökulma
       -lapsen näkökulma

2. Lasten näkökulma
       -isyyteen
       -äitiyteen
       -isovanhemmuuteen
       -kasvatukseen
       Lisätietoja: Tähän teemaan ei ole saatavilla valmista aineistoa, mutta tukea ja lähdevinkkejä kylläkin. Ihan liian vähän on tietoa esimerkiksi lasten 
                       vanhemmuuskäsityksistä tai esimerkiksi siitä, mitä lapset ajattelevat kasvatuksesta. Suosittelisin myös keräämään visuaalista (valokuva /
                        piirrustus / kollaasi) aineistoa lasten kanssa (jos korona suo).

 

3. Isänä oleminen tilanteessa, kun perheessä on masennusoireita.
         
        Lisätietoja:  Aihepiiri liittyy MASI-hankkeessa kerättyyn pilotti-haastatteluaineistoon. Hankkeessa on haastateltu isiä, joilla joko itsellään tai
        perheenjäsenellä on masennusoireita. Opiskelija voisi kerätä lisää vastaavalaista aineistoa, mutta voisi mahdollisesti hyödyntää 2-4 haastattelun
        verran valmista aineistoa. Paikka yhdelle opiskelijalle / opiskelijaparille.

4. Isänä 2020-luvulla
       -isien näkökulma
       -puolison näkökulma
       -lapsen näkökulma
       -ammattilaisten / kasvattajien näkökulma
       
         Lisätietoja: Isien kokemuksia omasta isyydestään 2000-luvulla on selvitetty jo varsin paljon. Kuitenkaan esim. isien kasvatuskäsityksiä on tutkittu 
         hyvin vähän, joten niiden selvittäminen olisi paikallaan. Myös isyyttä puolison tai lapsen – tai vaikkapa ammattikasvattajien näkökulmasta ei ole
         tutkittu kovin paljon, joten tästä löytyisi paljon tutkittavaa. Olisi myös kiinnostavaa saada selville jo aikuisten lasten muistoja/kokemuksia omasta
         lapsuudenaikaisesta isästään.

Ryhmä alkaa: kevät 2021 / spring 2021

Ohjaaja: Johanna Terävä, johanna.terava@jyu.fi 

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka /Special education
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • Varhaiskasvatustiede / Early childhood education
  • Luokanopettajankoulutus / Teacher education 
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 8


Ohjaaja tavattavissa Gradupamauksessa 30.10. klo. 9.30-11.00 (Zoom).