Maarit Virolainen (KLA) FI/EN

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 29. lokakuuta 2020, 19.21
1. Työkokemuksesta oppiminen / Learning from work experience (in post-compulsory education) 2. Opintopolut ja –urat sekä siirtymät / Educational pathways in post-compulsory education, transitions 3. Ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehitys ja pohjoismainen vertailu / Development of vocational education and training in Nordic countries

 Graduryhmän esittely

 

Aiheet / Topics


1. Työkokemuksesta oppiminen / Learning from work experience (in post-compulsory education)

2. Opintopolut ja –urat sekä siirtymät / Educational pathways in post-compulsory education, transitions

3. Ammatillisen koulutuksen järjestelmän kehitys ja pohjoismainen vertailu / Development of vocational education and training in Nordic countries

Ryhmä alkaa / Group starts: kevät 2021 / spring 2021

Ohjaaja /Supervisor: Maarit Virolainen, Maarit.ha.virolainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla /Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • International students
Ohjattavien töiden maksimimäärä/ Maximum number of supervised theses: 5

Muut valintakriteerit
Englanninkielisiä graduja voin ohjata
  • yksilöohjauksessa
  • englanninkielisten opiskelijoiden ryhmässä
  • suomenkielisten ja englanninkielisten opiskelijoiden sekaryhmässä.