Miika Marttunen (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 25. huhtikuuta 2019, 09.50
1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa
Kuvaus: Tutkimusaiheet voivat liittyä erilaisilla tavoilla tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opiskelussa eri koulutusasteilla tai vaikkapa työelämässä.

2. Digitaaliset tekstitaidot
Kuvaus: Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä tiedon hakuun, kriittiseen lukemiseen, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. kirjoitelma- tai lomakeaineistoja.

3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa
Kuvaus: Tutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä esimerkiksi argumentoinnin ja kriittisen ajattelun ilmenemiseen tai taitoihin, argumentoivaan kirjoittamiseen, tai argumentoinnin/kriittisen ajattelun opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake- tai kirjoitelma-aineistoja.

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaaja:
Miika Marttunen,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6