Mikko Aro (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 25. huhtikuuta 2019, 09.45
Graduaiheet liittyvät alkavaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukemissujuvuuden kehityksestä ja sen tukemisen keinoista.

Kuvaus: Graduryhmä muodostaa projektin, joka liittyy alkavaan tutkimushankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä lukemissujuvuuden kehityksestä ja sen tukemisen keinoista. Hankkeessa tulee työskentelemään myös syksyllä 2019 rekrytoitava tohtorikoulutettava. Hankkeessa tutkitaan sanaa pienempien yksiköiden, kuten tavujen ja morfeemien, roolia ja merkitystä lukemisessa. Ryhmän graduaiheet liittyvät tähän yleiseen teemaan ja graduihin kerättävät aineistot ovat kokeellisia tutkimusaineistoja erilaisilla lukijaryhmillä.

Muut valintakriteerit: Tilastollisia perusanalyysimenetelmiäkin pääsee opettelemaan matkan varrella, jos eivät ole vielä ihan hallinnassa. Kiinnostus tutkimukseen on plussaa, ja kyky kommunikoida englanniksi.

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaaja:
Mikko Aro, mikko.t.aro@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 5