Helena Viholainen (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 15. lokakuuta 2021, 12.16
1. Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot-hanke 2. Piilo-hanke

Graduryhmän esittely


Aiheet

1. Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot-hanke: alakouluikäiset. Esimerkiksi alakouluikäisten oppimisen vaikeuksien yhteys oppilaan omaan hyvinvointiin ja toimintakykyyn sekä oppimisen tuesta hyötymisen yhteys uskomuksiin omista kyvyistä ja tavasta toimia tehtävätilanteissa.

2. Piilo-hanke eli pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta: varhaiskasvatusikäiset. Esimerkiksi motoristen oppimisvaikeuksien yhteys fyysiseen aktiivisuuteen, lapsen ajatuksiin liikunnasta ja omista taidoista, vanhempien näkemyksiin lapsen ajankäytöstä ja sen tavoista tai harrastuksista, päivähoidon näkemys lapsen toimimisesta päivähoidon aikana.

 Aloitusajankohta: Kevät 2022

Ohjaaja: Helena Viholainen, helena.j.k.viholainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
  • Luokanopettajakoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12

Muut valintakriteerit: Määrällisten menetelmät

Olen tavattavissa 29.10. klo 9.30–11.00 Zoomissa: 

https://jyufi.zoom.us/j/62821140106

Pääsykoodi: GraVih