Päivi Hökkä ja Susanna Paloniemi (KLA, kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06
1. Toimijuus ja tunteet työssä (TUNTO-hanke) 2. Esimiesten tunteet työssä (TUNTO-hanke) 3. Organisaation muutos ja tunteet (TUNTO-hanke) 4. Tunneintervention tarkastelut (TUNTO-hanke) 5. Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti 6. Ikääntyneet digioppijat ja vertaistutorointi (Geronet-hanke)

1. Toimijuus ja tunteet työssä (TUNTO-hanke)
Kuvaus: Ammatillinen toimijuus työssä: iän, sukupuolen, aseman, työkokemuksen yhteys ammatilliseen toimijuuteen työssä (kyselylomakeaineisto).

2. Esimiesten tunteet työssä (TUNTO-hanke)
Kuvaus: Kyselylomake + haastattelut.

3. Organisaation muutos ja tunteet (TUNTO-hanke)
Kuvaus: Kyselylomake + haastattelut.

4. Tunneintervention tarkastelut (TUNTO-hanke)
Kuvaus: Kyselyn ennen – jälkeen tarkastelut esim. toimijuuden, tunnetoimijuuden, tunteiden yms. suhteen; TUNTO-hanke.

5. Työssä oppiminen ja ammatillinen identiteetti

6. Ikääntyneet digioppijat ja vertaistutorointi (Geronet-hanke)

Muut valintakriteerit: Aikuiskasvatustieteen ja kasvatustieteen opiskelijat ovat etusijalla graduryhmään. Lisäksi valinnassa painotetaan tarvittaessa aihetta tukevia sisältö- ja menetelmäopintoja.

Aloitusajankohta: kevät 2020

Ohjaajat: Päivi Hökkä, paivi.hokka@jyu.fi, ja Susanna Paloniemi, susanna.s.paloniemi@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12