Raija Hämäläinen

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Technology-enhanced learning 2. Computer-supported collaborative learning 3. Technology-enhanced work

 

Graduryhmän esittely / Master Thesis's Topics 

 

1. Technology-enhanced learning

2. Computer-supported collaborative learning

3. Technology-enhanced work


Ryhmä alkaa/Thesis group starts: syksy 2020/ autumn 2020 

Ohjaaja/Supervisor: Raija Hämäläinen, raija.h.hamalainen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla /Applicant’s degree programme can be one of the following:

  • Erityispedagogiikka/Special education
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede /Education and adult education
  • Varhaiskasvatustiede / Early childhood education
  • Luokanopettajankoulutus / Teacher education 
  • International students
Ohjattavien töiden maksimimäärä/ Maximum number of supervised theses: 6

Muut valintakriteerit / Other selection criteria: Research interest has to relate on technology-enhanced learning/work.