Miika Marttunen (KLA)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos perjantai 23. lokakuuta 2020, 13.49
1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa 2. Digitaaliset tekstitaidot 3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

 

Graduryhmän esittely 

 

1. Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa ja oppimisessa

Tutkimusaiheet voivat liittyä erilaisilla tavoilla tieto- ja viestintäteknologian käyttöön opiskelussa eri koulutusasteilla tai vaikkapa työelämässä.

2. Digitaaliset tekstitaidot

Tutkimusten kysymyksenasettelut voivat liittyä tiedon hakuun, kriittiseen lukemiseen, tiedon kriittiseen arvioimiseen ja eri lähteistä kootun tiedon yhdistelemiseen digitaalisissa ympäristöissä (mm. internet). Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia esim. kirjoitelma- tai lomakeaineistoja.

3. Argumentointitaidot ja kriittinen ajattelu opetuksessa ja oppimisessa

Tutkimuksen kysymyksenasettelut voivat liittyä esimerkiksi argumentoinnin ja kriittisen ajattelun ilmenemiseen tai taitoihin, argumentoivaan kirjoittamiseen, tai argumentoinnin/kriittisen ajattelun opettamiseen tai oppimiseen erilaisissa ympäristöissä. Tutkimusaineistot voivat olla monenlaisia, esim. vuorovaikutus-, lomake- tai kirjoitelma-aineistoja.

Tutkimuksen painopistealue: Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Ryhmä alkaa: kevät 2021

Ohjaaja: Miika Marttunen, miika.marttunen@jyu.fi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede 
  • Luokanopettajankoulutus
Ohjattavien töiden maksimimäärä: 6

Muut valintakriteerit: -

Olen tavattavissa 30.10. klo. 9.30-11.00 Zoomissa