Riitta Viitala (KLA, syksy 2019 ja kevät 2020)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos tiistai 23. huhtikuuta 2019, 15.06
1. Varhaiskasvatuksen / perusopetuksen inklusiivisuuden arviointi 2. Samanaikaisopettajuuteen (varhaiskasvatuksen opettaja & varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai luokan- / aineenopettaja & erityisopettaja) liittyvät teemat (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden) 3. Lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tukemisen tarkoitettujen menetelmien käyttö (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden)

1. Varhaiskasvatuksen / perusopetuksen inklusiivisuuden arviointi
Kuvaus:
Tarkoituksena on kerätä haastattelemalla päiväkotien henkilökunnan kokemuksia varhaiskasvatuksen inklusiiivisuuden arviointiin tarkoitetun (valmiin) lomakkeen käytöstä ja hyödyllisyydestä inklusiivisen varhaiskasvatuksen tehostamiseksi. Aineiston voi kerätä haluamaltaan paikkakunnalta, mutta Espoon kaupungin varhaiskasvatus on luvannut auttaa aineiston keräämispaikkojen löytämisessä. Varhaiskasvatukseen tarkoitetun lomakkeen voi muokata perusopetukseen soveltuvaksi ja tehdä vastaavan tutkimuksen perusopetuksen opettajia haastatellen. Laadulliset analyysimenetelmät.

2. Samanaikaisopettajuuteen (varhaiskasvatuksen opettaja & varhaiskasvatuksen erityisopettaja tai luokan- / aineenopettaja & erityisopettaja) liittyvät teemat (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden)
Kuvaus
: Aineiston voi kerätä haluamaltaan paikkakunnalta, mutta Espoon kaupungin varhaiskasvatus on luvannut auttaa aineiston keräämispaikkojen löytämisessä. Laadulliset analyysimenetelmät.

3. Lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tukemisen tarkoitettujen menetelmien käyttö (aineiston kerääminen joko haastatellen tai havainnoiden)
Kuvaus:
Aineiston voi kerätä haluamastaan menetelmästä ja haluamaltaan paikkakunnalta, mutta Espoon kaupungin varhaiskasvatus on luvannut auttaa aineiston keräämispaikkojen löytämisessä (Espoossa käytössä Ihmeelliset vuodet, vuorovaikutusleikki, satuhieronta). Laadulliset analyysimenetelmät.

Aloitusajankohta: jatkuva haku

Ohjaaja: Riitta Viitala,

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Varhaiskasvatustiede

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 9