Aimo Naukkarinen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 30. huhtikuuta 2020, 10.01
1. Inklusiivinen kasvatus monitasoisena ilmiönä 2. Opettajakoulutuksen opetussuunnitelman arviointi 3. Yhteistyö kouluyhteisössä

Graduryhmän esittely 


1. Inklusiivinen kasvatus monitasoisena ilmiönä

2. Opettajakoulutuksen opetussuunnitelman arviointi

3. Yhteistyö kouluyhteisössä


Aloitusajankohta: jatkuva haku

Ohjaajat: Aimo Naukkarinen (aimo.naukkarinen@jyu.fi)

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 12