Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tamás Péter Szabó (OKL) FI & EN

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2023, 10.59

 Esittely / Presentation

Aiheet:

1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat
Aiheet esimerkiksi:
- Oppimisympäristöjen uudistaminen yhteistyössä kouluyhteisön kanssa
- Nykytrendejä kouluarkkitehtuurissa – käytäntöjä ja (kriittisiä) diskursseja

2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella

Aiheet esimerkiksi:
- Monikielisen ja monikulttuurisen vuorovaikutuksen edesauttaminen luokkahuoneessa
- Kielten oppiminen ja opettaminen luokkahuoneen ulkopuolella

Ohjaajat: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Kevät 2024

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 3

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Hybridi

En ole tavattavissa 27.10. Zoomissa.

Muita huomioita

Tarjoan vain yksilöohjausta, enkä graduryhmää. Opiskelijan on hakeuduttava jonkun graduryhmään.

********************************************************

Topics:

1. Learning environments: innovative methods and design processes

Sample topics:
- Renewing learning environments in collaboration with school community members
- Contemporary trends in school architecture – practices and (critical) discourses

2.  Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Sample topics:

- Enhancing multilingual and multicultural interaction in the classroom
- Learning and teaching language outside of the classroom

Supervisor: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi)

Start date: Spring 2024

Maximum number of theses to be supervised: 3

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:
  • Education, teaching and interventions

  • Interactive and technology-enhanced learning environments

Additional information

I do not supervise a thesis group. The student has to apply to another thesis group. 

I am not available on Zoom.