Itkonen & Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 28. huhtikuuta 2023, 09.31

Graduryhmän esittely

1. Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus Tutkimusaluetta lähestytään kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta: tarkastelemalla subjektin, instituution ja metodisuuden ”itseyttä”. Nämä elementit ovat tietenkin osittain myös päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Olemuskehikko on kulttuuri- (mukana taito-, taide-, kasvatus-, urheilu- ja liikunta-, arvo- sekä yhteisöllisyysulottuvuudet) ja yhteiskuntafilosofinen. Päämääränä on niin ikään eksistentiaalis-esteettis-eettis-pedagogis-itseoivalluksellinen ydinopettajuus, ehkä ydinihmisyyskin. Kiteyttävät asiasanat: taide, kulttuuri ja yhteiskunta.

Ohjaajat: 

Matti Itkonen (matti.t.itkonen@jyu.fi, Katri-Helena Rautiainen (katri-helena.rautiainen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  •  Erityispedagogiikka

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

  • Varhaiskasvatustiede

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Ohjattavien töiden määrä: 8

Emme ole tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa.

Lisätietoja: 

HUOM! Syksyllä 2023 aloittava ryhmä jatkaa seminaari II:seen keväällä 2024. Uusia opiskelijoita emme ottaisi kevään seminaari II ryhmään
Vedämme siis
syksyllä 2023 YHDEN ryhmän seminaari I ja
keväällä 2024 YHDEN ryhmän seminaari II
.