Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Itkonen & Rautiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 27. lokakuuta 2023, 09.49

Aiheet

1. Taito-, taide- ja kulttuurikasvatus

Tutkimusaluetta lähestytään kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta: tarkastelemalla subjektin, instituution ja metodisuuden ”itseyttä”. Nämä elementit ovat tietenkin osittain myös päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. Olemuskehikko on kulttuuri- (mukana taito-, taide-, kasvatus-, urheilu- ja liikunta-, arvo- sekä yhteisöllisyysulottuvuudet) ja yhteiskuntafilosofinen. Päämääränä on niin ikään eksistentiaalis-esteettis-eettis-pedagogis-itseoivalluksellinen ydinopettajuus, ehkä ydinihmisyyskin.

Kiteyttävät asiasanat: taide, kulttuuri ja yhteiskunta.

Ohjaajat: 

Matti Itkonen (matti.t.itkonen@jyu.fi, Katri-Helena Rautiainen (katri-helena.rautiainen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 8

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Seminaariryhmän toteutusmuoto

  • Etäopetus

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/68072306803

Muita huomioita

Kevät 2024: aloittava graduseminaari I
Ryhmäkokoa ei ole rajoitettu.
Ensisijaisesti toteutus on etänä, mutta tarvittaessa lähitapaamiset (ryhmän toiveet huomioiden).