Leena Aarto-Pesonen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 26. huhtikuuta 2023, 08.59

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Liikuntapedagogiikka: Opetus- ja kasvatuskäytäntöjen tunnistaminen ja kehittäminen liikuntakasvatuksessa

- esim. kasvua tukeva vuorovaikutus, oppimisen arviointi, osallisuuden ja autonomian tukeminen koululiikunnassa ja liikuntaseurassa

2. Ammatillinen kasvu: Ammatillisen kasvun prosessit ja merkityksellinen oppiminen opettajankoulutuksessa, siirtymisvaiheessa ja opettajan ammatissa

3. Merkityksellinen oppiminen ja oppimiseen vaikuttavat tekijät opettajankoulutuksessa ja liikunnanopetuksessa

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Luokanopettajankoulutus

Ohjaaja: Leena Aarto-Pesonen (leena.aarto-pesonen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/67780458143