Näykki & Nousiainen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 26. huhtikuuta 2023, 09.04

Aiheet: 

1. Teknologia-avusteinen oppiminen, oppimisen digitalisaatio, oppiminen ja vuorovaikutus erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä/ teknologian tukemana: esim. VR/XR ympäristöt oppimisessa, pelillinen oppiminen, uudet lukutaidot.

2. Yhteisöllinen oppiminen, vuorovaikutusprosessit, ryhmän oppimisvuorovaikutus, vertaisvuorovaikutus (kognitiiviset, motivationaaliset ja sosioemotionaaliset prosessit)

3. Oppimis- ja vuorovaikutustaidot (yksin ja yhdessä oppien), esim: oppimisen itsesäätely, tunnetaidot, tunnesäätelytaidot, sosioemotionaaliset taidot.

4. Pedagoginen näkökulma: miten opettaja voi tukea oppijaa taitojen kehittämisessä, millainen rooli teknologialla on taitojen kehittymisen tukena? Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppijan ja opettajan työkaluna. Opettajien digipedagogisen osaamisen kehittäminen.

Ohjaajat: Piia Näykki (piia.t.naykki@jyu.fi) & Tuula Nousiainen (tuula.j.nousiainen@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 10

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla

  • Luokanopettajankoulutus

En ole tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa.