Sanni Pöysä (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 26. huhtikuuta 2023, 14.04

Graduryhmän esittely

Ohjaajan nimi: Sanni Pöysä (sanni.poysa@jyu.fi)

Aiheet: 

1. Opettajien ja rehtoreiden stressi ja hyvinvointi (lukeutuu "Työssä oppiminen ja hyvinvointi" -teeman alle)
Opettajien ja rehtoreiden stressiä voi lähestyä eri näkökulmista, sillä hankkeissa on kerätty kattavasti aineistoa tähän teemaan liittyen. Valtaosa aineistosta on määrällistä, mutta myös laadullista aineistoa on.

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 4

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Työssä oppiminen ja hyvinvointi

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Erityispedagogiikka
  • Luokanopettajankoulutus

Muut valintakriteerit:

Graduryhmään otetaan opiskelijoita, jotka ovat valmiita tekemään gradunsa tutkimushankkeiden yhteydessä kerätystä aineistosta.

Olen tavattavissa 28.4. klo 9-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/64786028727

Aineisto on enimmäkseen määrällistä, mutta myös laadullista aineistoa on tarjolla. Määrällisen gradun tekijöitä kannustetaan osallistumaan määrällisten menetelmien työpajaan.