Tuomo Virtanen (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos perjantai 28. huhtikuuta 2023, 09.45

Graduryhmän esittely

Ohjaaja: Tuomo Virtanen (tuomo.e.virtanen@jyu.fi)

Aiheet:

Gradut tehdään laadukkaista Alkuportaat- ja/tai Koulupolku –tutkimusaineistoista. Huomioi, että opiskelija korvaa mahdollisuuden käyttää valmista aineistoa tekemällä 80 tuntia gradun ohjaajan osoittamia työtehtäviä.

- Gradu voi olla poikkileikkaus- tai pitkittäisasetelmaan perustuva.

- Gradun aihe kohdistuu oppilaan kouluun kiinnittymiseen tai kiinnittymättömyyteen (koulupinnaaminen, koulutuksen keskeyttäminen tai sen kasvanut riski).

Muut valintakriteerit:

Tässä ryhmässä gradut tehdään käyttäen kvantitatiivisia  tutkimusmenetelmiä. Tätä varten syventävien opintojen kvantit. tutkimusmenetelmien kurssi KTKS2050 tulee olla suoritettu (opiskelija voi myös suorittaa tätä kurssia gradua tehdessään).

Olen tavattavissa 28.4. klo 9.30-10.15: 

https://jyufi.zoom.us/j/62244380692

****************************************

- Topic: Students’ (dis)engagement from school (development of engagement over time, truancy from school, dropping out of school)

- International Master’s Degree Programme students only

- Quantitative data from the The First Steps and School Path projects available

- Maximum of two master’s theses